POMEM’E BAŞVURABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER

POMEM  NEDİR?

Pomem, polis adaylarına mesleki eğitim veren kurumlardır.  Açılımı Polis Merkezleri Eğitim Kurumu olan bu kurumlar, güçlü, çevik, sağlam polis adayları yetiştirmeyi hedefler. Eğer iyi bir polis olmak istiyorsanız, öğrenim sürenizi başarı ile tamamlayıp, eğitim sonunda yapılacak sınavdan iyi bir puanla geçmeniz gerekir. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

POMEM’E BAŞVURABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız,
 • Ön lisans, lisans mezunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezunsanız,
 • ÖSYM tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 • Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırmış olduysanız yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 • Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 ile 27 arasında olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 • 9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmişse bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse şayet, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması neticeye varamamış olmak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık yapmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedilen materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması gerekir.
 • Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

POMEM İÇİN GEREKLİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PMYO Başvurularında Gerekli TYT Taban Puanı En Az 260 puan olması gerekir. (HAM Puan Geçerlidir.)

PMYO Polis Alımlarına Başvuru Yapabilmek İçin; 18 Yaşını Doldurmak 26 Yaşından Gün alınmaması lazımdır.

Erkek polis adayları 167 Cm Kadın polis adayları 162 cm’den kısa olmamalıdır.

POMEM BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

1) T.C. Kimlik Numarası yazılı dilekçesi, (Sınav başvuru kağıdında 11 haneli T.C Kimlik numarasını ve bu numaranın kendisine ait olduğuna dair el yazısı ile aday teyit etmelidir.)

2) Sınav Başvuru Dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulması gerekir.(Sınav Giriş Belgesi yayınlanacağı tarihte, Sınav Başvuru Dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden pdf dosyası olarak indirebilirsiniz.)

3) Aday Sağlık Bilgi Formunu aday, tam ve eksiksiz doldurması gerekir. (Sınav Giriş Belgesi yayınlandığı tarihte, Aday Sağlık Bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirebilirsiniz.)

4) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair dilekçesi, (Sınav Giriş Belgesi Yayınlandığı Tarihte www.pa.edu.tr adresinden indirebilirsiniz.)

5) Mezuniyet bilgisini mezun olduğunuz üniversite tarafından YÖK sistemine işlenmemiş olan adaylar diploma veya geçici bitirme belgesinin Aslı Ve Fotokopisini Getirecektir. Diğer Adaylar Mezuniyetine İlişkin Herhangi Bir Belge Getirmesine Gerek Yoktur.(Mezuniyet Bilginizin YÖK Sistemine İşlenip İşlenmediğini E-Devlet’ten Kontrol Edebilirsiniz.) 

(Yabancı Ülkeden Alınan Önlisans, Lisans Diplomaları YÖK Başkanlığından Alınan Denklik Belgesi İle Birlikte Kabul Edilecektir.)

6) Son Bir Yıl İçinde Çekilmiş Dört Adet Biometrik Fotoğraf,

7) Kendisi Ve Evli İse Eşinin Sabıka Kaydı Olmadığını İfade Eden Yazılı Beyanları, (Sınav Başvuru Dilekçesinin İlgili Bölümüne Aday Kendi El Yazısı İle Kendisinin Ve Evli İse Eşinin Sabıka Kaydı Durumunu Yazacaktır.)

8) Yaş Düzeltmesi Yaptıranlar İçin Yaş Düzeltme Belgesi, (Eğer Yaş Tashihi Yaptırmış İseniz, Yaptırdığınız Yaş Tashihinin Tarihini Gün-Ay-Yıl Olarak Yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar Tarihi Yazılacak Ve Onaylı Mahkeme Kararı Başvuru Sırasında Teslim Edilecektir.)

9) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit Veya Vazife Malulü Olanların Eş Veya Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca Verilen Şehitlik Veya Vazife Malullük Belgesinin Kurumca Onaylı Örneği,

10) Sınav Giriş Belgesi,

11) Erkek Adaylar İçin Terhis, Tecil Veya Askerlik Durum Belgesi.

UYARI: Aranılan Nitelikleri Taşıyan Ve İstenen Belgeleri Getiren Adayların Kişisel Başvuruları Alınır. Başvuru İle İlgili Olarak İstenen Belgelerde Gerçek Olmayan Dilekçede Bulunan Başvurular Geçersiz Sayılır.