Pomem İçin Gerekli Belgeler

Pomem İçin Gerekli Belgeler

Pomem için ilk olarak ön başvuru veya şahsen başvuru yapılması gerekir. Sınav için çağrılan adayların pomem için gerekli belgeler listesini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru için gereken belgeleri tamamlayamayan adaylar başvuruda bulunamazlar. Bu belgeler;

TC kimlik numarasının yazılı olduğu ve kimliğin kendisine ait olduğunu belirten yazılı beyan bulunmalıdır.

Sınav başvuru dilekçesi eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Adayların sağlık bilgilendirme formu eksiksiz doldurulmalıdır.

Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

KPSS sınavı sonuç belgesi,

4 adet biyometrik fotoğraf,

Adayın ve eşinin sabıka kaydı olmadığına dair beyanı,

Yaş düzeltmesi yapılmış ise yaş düzeltme belgesi,

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından şehitlik veya malullük belgesi,

Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont veya belge,

Sınava giriş belgesi

Bu belgeleri tamamlayan ve aranan niteliklere uygun olan adayların başvuruları kabul edilir. Başvuru için istenen bu belgelerde gerçeğe aykırı olarak beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz kabul edilir. Pomem giriş sınavı, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılmaktadır. Adayların sınav yerleri ikametgah illerine göre belirlenir ve sınava girileceği yerler internet üzerinden duyurulur ve aday sınava gittiği zaman belgelerini kendisi götürmek zorundadır.

pomem gerekli belgeler, pomem sınav belgeleri, pomem sınava giriş belgeleri, pomem gerekli olan belgeler, pomeme girerken istenen belgeler