Pomem Giriş Şartları 2020

Pomem Şartları

Polis Akademisi Başkanlığı lisans polisi eğitim merkezlerinden mezun olanlar için ÖSYM tarafından 2018 veya 2019’da yapılan Devlet Personel Sınavlarından (KPSS) tip 3 puanı en az 60 olmalıdır. 06.06 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan polis eğitim merkezlerine giriş yönetmeliğinde belirtilen şartları karşılaması koşuluyla, P93 değerlendirme tipinde en az 65 ve daha yüksek not alan herkes sınavı başarmış sayılır.

Pomem Giriş Koşulları

a) T.C. vatandaş olmak ön koşuldur.
b) Denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından kabul edilen ön lisans, lisans veya yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmak gerekir.
c) Bakanlık tarafından KPSS’de belirlenecek bir temel puan veya daha yüksek bir puan almış olmak önemlidir.
ç) Şehitlerin veya engelli polis memurlarının eşleri veya çocukları için POMEM’e giriş Kurallarının 8. maddesinin (c) bendinde belirtilen puanın en az % 80’ini alması veya 2019’daki KPSS lisans notunun 48’den daha düşük olmaması gerekir. Lisans derecesine sahip adaylar, ilgili dereceye başvuramazlar. Dolayısıyla, başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşına ulaşıldıktan sonrayaşın ayarlanması kaydıyla, adayın sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihinden itibaren en az 30 yaşında olması gerekir.
e) Kadınlar için 162 cm ve erkekler için en az 167 cm, vücut kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olması gerekir.

Pomem giriş şartları, Pomem Sağlık şartları, pomeme nasıl girilir, Pomem giriş koşulları, Pomem giriş şartları 2020