2021 Pmyo Alımı Detayları – Pmyo Parkur Hazırlık Kursu

2021 Pmyo Alımı Detayları – Pmyo Parkur Hazırlık Kursu
Okunma : 168 views Yorum Yap

2021 Pmyo Alımı Detayları – Pmyo Parkur Hazırlık Kursu İstanbul

 

Arkadaşlar merhabalar ben polis bilgi kanalından ümmühan ceylan. 2021 pmyo alım detayları ve klavuzu beklenen açıklama polis akademisi tarafından geldi ve bu sene pmyo alımı olacak. polis akademisi başkanlığına bağlı polis meslek yüksek okullarına 2021-2022 eğitim öğretim için 2000 erkek 500 kadın olmak üzere 2500 öğrenci alımı yapılacaktır. dediğimiz gibi imza aşamasında olan pmyo alımı ilanı geldi toplam alım sayısı 2500 500’ü kadın. tyt baraj puanı ham 250 oldu, 250 ve üzeri puan alanlar başvuru yapabilecektir. başvurular 13-27 ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. başvuru ücreti 150 tl olup, ilk önce ödeme ardından başvuru yapılacaktır. parayı Halkbank şube veya mobilden ödeyebilirsiniz. başvuran herkes elemelere davet edilecektir. elemelerde en önemli aşama sözlü mülakat olup kazanmada %50 etkili olacaktır. mülakatta 70 almayan direk elenecektir şmdi size ilk genel bilgileri söyleyip daha sonra bize gelen soruları cevaplamak istiyorum. polis meslek yüksekokulları hakkında genel bilgiler; polis meslek yüksekokulu yatılı ve üniformalıdır. öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları devletçe karşılanır. polis meslek yüksekokullarına eğitim öğretim süresi iki yıldır. yüksekokuldaki eğitim öğretimi başarı ile bitiren öğrencilere polis meslek yüksekokulu ön lisans diploması verilir. Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

 

 

 

2021 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI PUAN TÜRÜ VE TABAN PUANI a) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. b) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde almış olmak. c) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını ifade eder POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARINA ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI (KONTENJAN) 2021-2022 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alınacaktır. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarıyla ilgili kontenjan Bakanlık onayıyla belirlenir. ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. b) Lise ve dengi okul mezunu olmak. c) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2021 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.) d) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak. (2021 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden en az 200,000 (iki yüz) ham taban puan almış olmak.) e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 – 01 Ekim 2003 tarihleri arasında doğmuş olmak) f) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, kadın öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve kadın öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.) g) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekçilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak. h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak. i) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak. j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak. k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

 

 

l) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak. m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. n) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak. BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ (1) İnternet Üzerinden Başvuru Tarihleri: a) Adaylar tarafından, PMYO Giriş Sınavına internet üzerinden başvurular, 13 Ağustos (dahil) – 27 Ağustos (dahil) 2021 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar www.pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır. b) E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. c) E-devlet kapısı şifresi, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. d) Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerinden müracaatı sırasında bilgisayar ekranında “Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocukları Kontenjanından Başvuru Yapabilirsiniz” ibaresini göreceklerdir. Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunup da müracaat sırasında belirtilen ibareyi göremeyen adayların; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuğu kapsamında bulunan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneğini, Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları kapsamında başvuru yapacak adaylar şehit veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini, dilekçesini ve kimlik fotokopisini Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğüne faks ile göndermeleri ve başvurularını yapabilmeleri içinnumarası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. e) İnternet üzerinden başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri Başkanlıkça belirlenmektedir. Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar başvuru yapamayacağından ilgili kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir. f) e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. g) İnternet üzerinden müracaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve şahsen müracaatları sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir. (2) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri: a) İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli Türk Lirası), 13 Ağustos 2021 günü saat 09:00’dan 27 Ağustos 2021 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır. b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir. c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır. ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR. SINAV ESASLARI Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır.

 

 

 

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İnternet üzerinden başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler; a) Aday Başvuru Belgesi b) Aday Sağlık Bilgi Formu, c) Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı, d) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, e) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar. f) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını Müracaat Kabul Komisyonuna teslim eder. g) Sınav Giriş Belgesi, (www.pa.edu.tr adresinde yayınlanacaktır) ÖN SAĞLIK KONTROLÜ Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir. akkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonrakisınav aşamasına geçemezler.Erkek adayların ön sağlık kontrolüne sakal tıraşlı olarak gelmeleri gerekmektedir. FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından. “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar. Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler. Fiziksel yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı www.pa.edu.tr adresli internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı götürmeleri faydalı olucaktır.

 

 

MÜLAKAT SINAVI Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Mülakat sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın; 1) Konu hakkında bilgi düzeyi, 2) Kendisinden istenileni kavrama, 3) Özgüveni, 4) İfade etme yeteneği, 5) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir. SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamıdır. Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT’den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. ZAMANINDA KAYIT YAPTIRMAYAN ADAYLAR Askeralma Kanununa göre silahaltında bulunan adaylar hariç, planlandıkları Yüksekokullara süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Mahkeme kararı veya mazeretleri nedeniyle planlamaları yapıldığı hâlde, Başkanlıkça belirtilen tarih ve sürelerde yüksekokula kayıt yaptırmayan veya eğitim-öğretime başlamayan adayların dosyaları işlemden kaldırılır. evet arkadaşlar gerekli bilgileri size anlattım şimdi bana sosyal medyadan gelen soruları buradan toplu bi şekilde yanıtlamak istedim; 1- dönüştürülmüş puan geçerli mi ? ; evet geçerli 2- puanım yüksek avantajım olur mu ? ; evet yüksek puan yüksek avantaj demek 3- baraj neden 250 oldu ?; sınav zorluğu sebebiyle sıralamalar çok fazla kaydı fakat akademi bunu dikkate almamış 4-başvurular nereden yapılacaktır?; polis akademisi sitesinden yapılacaktır ama önce ödemeyi yapmanız lazım 5- elemeler ne zaman olucaktır? ; eylül ayı içinde ön sağlık, parkur ve mülakat olucaktır. ekim ortası ders başı olucaktır. 6- baraj puanı düşebilir mi ?; hayır 7-2022′ de pmyo alımı olacağımdır? evet olacaktır.

 

 

 

 

pmyo kursu , pmyo hazırlık kursu , 2021 pmyo klavuzu , 2021 pmyo parkuru, 2021 polis alımı, 2021 lise polis alımı, pmyo parkur hazırlık kursu istanbul

  •  2021 lise polis alımı
  •  2021 pmyo klavuzu
  •  2021 pmyo parkuru
  •  2021 polis alımı
  •  pmyo hazırlık kursu